06 - 103 239 79

Betalings- en lesvoorwaarden

 1. Kasbetalingen in de auto is mogelijk, maar betalingen dienen zoveel mogelijk plaats te vinden doormiddel van overboekingen naar de opgegeven bankrekening met vermelding van factuurnummer.
 2. Theorieboeken en cd rom’s zijn apart en op aanvraag en bij vooruitbetaling aan te schaffen.
 3. Examengeld en tussentijdse toets dienen bij de aanvraag van het examen te worden betaald. Deze worden pas aangevraagd als aan alle verplichtingen is voldaan en het volledige les en examengeld is betaald.
 4. Lespakketten: Het lesgeld kan desgewenst in twee termijnen worden betaald. Wanneer het afgesproken lespakket in een keer wordt betaald dan mag er een betalingskorting worden afgetrokken. Deze wordt vermeld op de factuur. Betalingskorting kan niet worden gegeven tijdens acties en wanneer al een andere korting is verleend.
 5. De eerste termijn moet zijn betaald voor de eerste les.
 6. De tweede termijn dient binnen vier weken na de eerste termijn te zijn betaald.
 7. Bij het overschrijden van de termijn kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 8. Prijswijzigingen zijn aan Rijschool Paul voorbehouden en de prijzen worden jaarlijks herzien.
 9. BTW verhoging opgelegd vanuit de overheid wordt doorberekend over de les en examengelden die nog niet zijn betaald.
 10. Een afgesloten lespakket zal niet tussentijds worden verhoogd, tenzij er sprake is van btw verhoging of prijsverhoging voor examen gelden vanuit het CBR.
 11. Bij niet tijdig betalen zullen de lessen worden opgeschort of stop gezet.
 12. Bij niet tijdige betaling of betalingsachterstand zal de cursist(e) hierop gewezen worden. Bij de eerste herinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met 10 euro administratiekosten en bij de tweede herinnering met 12,50 euro. Bovendien mag de auto rijschool, 14 dagen na factuur datum wettelijk rente berekenen over het openstaande bedrag.
 13. Wanneer de cursist(e) in voorkomend gevallen weigert te betalen, dan zal Rijschool Paul een incassobureau inschakelen en de kosten van het incassobureau doorberekenen aan de cursist(e).
 14. Wanneer een cursist(e) een lespakket heeft aangeschaft en het rijbewijs wordt gehaald terwijl het pakket nog niet helemaal is gebruikt zal er geen restitutie van het resterende bedrag plaatsvinden.
 15. Afgesproken tijden en data voor de autorijles kunnen 24 uur van te voren worden afgezegd. Gebeurt dit niet dan wordt de autorijles gewoon in rekening gebracht.
 16. Rijschool Paul zal zich het recht voorhouden om de overeenkomst te ontbinden als er sterk het vermoeden is dat de cursist(e) geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool.
 17. Rijschool Paul zal zich het recht voorhouden om de lesovereenkomst te beëindigen wanneer de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist(e) tijdens de lessen opzettelijk niet meewerkt aan het vordering maken volgens het lesplan.
 18. Als de cursist(e) zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks het optreden van de rijinstructeur een aanrijding plaats vindt, dan kan de cursist(e) aansprakelijk worden gesteld
 19. Het is streng verboden op tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en/of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als  na een aanrijding blijkt dat de cursist(e) onder invloed was dan kan hij/zij aansprakelijk gesteld worden.
 20. Het is verboden medicijnen in te nemen die rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Lees hiervoor de bijsluiter of raadpleeg uw huisarts of apotheek. Door het verzwijgen neemt de cursist(e) het risico aansprakelijk te worden gesteld bij een aanrijding.
 21. Indien men een ontzegging heeft van de rijbevoegdheid mag de cursist(e) in geen geval de auto besturen. Als de cursist(e)  niet de waarheid heeft verteld  en toch rijlessen neemt, dan kan de cursist(e) aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade aan derden. Eventueel al betaald lesgeld wordt dan niet gerestitueerd.
 22. Deze algemene voorwaarden zullen op alle overeenkomsten van kracht zijn.
 23. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.